Forældresamarbejde

Når du træder ind i Oasen som forældre, vil du føle dig set, hørt og velkommen!!

Samarbejdet mellem Oasens personale og jer forældre er ét afgørende element i vores arbejde med, at skabe de bedste rammer for jeres barn, og det gode børneliv jeres barn skal have i sin tid i Oasen. Vi har derfor, som pædagogisk personale, sammen med jer forældre, en fælles opgave i, at binde jeres barns forskellige arenaer sammen, så barnet oplever et godt samspil mellem det derhjemme og dagligdagen her i Oasen.

En vigtigt byggesten i det gode forældresamarbejde er det ressourcefulde møde mellem jer forældre og os som personale, hvor der er rum til, at udveksle særlig viden om netop jeres barn. Vi oplever barnet i forskellige sammenhænge og derfor har vi, hver især, en unik viden om barnets liv og om, hvad der er betydningsfuldt for jeres barn. En viden, hvor vi i fællesskab kan kvalificere hinanden og klæde hinanden på i mødet – til stor gavn for barnet.

Forældresamarbejdet i Oasen skal ses som én vigtig indsats for, at fremme barnets trivsel, udvikling og læring. Der skal endvidere være tydelige og klarlagte forventninger, så vi herved kan mødes i dialog og skabe et positivt samarbejde i alle de år jeres barn går her i Oasen.