Guide til en tryg indkøring


Ved de yngste børn

Børn er forskellige og reagerer forskelligt på at starte i vuggestue. Der er nye voksne og mange andre børn, som både barn og forældre skal vænne sig til. Det er vigtigt, at vi kender barnets vaner, så vi kan gøre overgangen så uproblematisk som muligt.

Vuggestuebørn vælger ikke selv at være væk fra de personer, som betyder tryghed for dem. Derfor er det naturligt, at de bliver kede af det, når deres forældre går. Små børn ved ikke, at forældrene kommer igen –det er en erfaring, de skal gøre sig gennem gentagelser. Det er vigtigt alligevel, at sige farvel til barnet, selvom det bliver ked af det; hvis forældrene pludselig forsvinder, mens barnet ser den anden vej, kan det blive bange for at se væk en anden gang og for at give slip på sine forældre. Nogle børn reagerer ikke ret meget på, at forældrene går, mens andre bliver meget kede af det. Vi trøster barnet, og er omkring det. Hos nogle børn kommer reaktionen først efter et stykke tid.

En god indkøring er af stor vigtighed for både forældre og børn. Det er derfor godt for barnet, at I kommer og er sammen i vuggestuen nogle timer den første dag, så barnet kan genkende stedet, når det kommer igen. Mens forældrene er i institutionen, vil personalet forsøge at skabe kontakt til barnet og lege med det. Hvor lang tid det tager, før barnet er kørt ind i vuggestuen, er meget forskelligt, men langt de fleste børn vil være fortrolige med vuggestuen efter de første par uger.

Ved de større børn

Det er vigtigt, at være opmærksom på, at det er meget individuelt, hvor længe I som forældre skal være sammen med jeres barn her. Det er forskellige fra barn til barn, hvor længe det tager at føle sig tryg, men vi anbefaler, at i sætter en uge af til indkøring. I indkøringsperioden anbefaler vi korte dage, en til to timer i starten, hvor barnet er her uden jer forældre. Det giver os mulighed for at skabe relation til jeres barn og det gør indkøringen god.