Når dit barn er syg

  Det er helt normalt, at små børn får infektioner og bliver syge, specielt i vinterhalvåret. Det er samtidig også vigtigt, at de får lov til at blive ordentlig raske, inden de kommer af sted i institutionen igen. Hvis et barn møder i Oasen uden at være helt rask, har det på grund af nedsat modstandskraft en større risiko for at pådrage sig en anden sygdom / smitte de andre børn. Syge børn må derfor ikke modtages i institutionen. Et barn med en smitsom sygdom må først modtages, når det ikke længere smitter og barnet er klar til at komme i institution igen, når det kan følge hverdagen i Oasen.

  Ved sygdom vil vi gerne have, at I giver besked om barnets fravær - dette registreres via DayCare, som er det ind- og udcheckningssystem, vi bruger i Oasen.
  Hvis barnet bliver sygt eller er utilpas når det er i Oasen, ringer vi til en af jer
  . Derfor er det også vigtigt, at barnets stamkort på DayCare altid er opdateret af jer forældre. Hvis dit barn virker utilpas eller har svært ved at følge en almindelig dag, kontakter vi jer, så vi sammen kan finde ud af, hvad vil være bedst for Jeres barn.

  Hvis, I er i tvivl om, hvornår Jeres barn må komme i daginstitution efter sygdom, kan i finde mange gode oplysninger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

  Yderligere informationer om dette kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.