Aldersintegreret institution, hvad betyder det?

Oasen er en aldersintegreret institution, hvor børnene er opdelt på følgende måde:

  • 0 til ca. 2,5 år Smølferne og Minimoyserne
  • Ca. 2,5 år til ca. 4,5 år Troldene og Fragglerne
  • Ca. 4,5 år til ca. 6 år Giganterne

 

Med den inddeling i Oasen, vil der på stuerne være ca. 2 års forskel på børnene. Oasen er et åbent hus, børnene kan være på de forskellige stuer, og danne relationer uanset alder. Vi vægter også aktiviteter på tværs af aldersgrupperne, så børnene kan spejle sig i hinanden.

 

Aldersopdeling er en velovervejet pædagogisk arbejdsmetode med respekt for børns udvikling. Vi arbejder ud fra barnets udviklingszone, og at barnet bliver udfordret efter alder. Vi vil gerne kunne tilbyde det enkelte barn de bedste udviklingsmuligheder, og det synes vi, at vi kan gøre bedst ved et aldersopdelt hus. Stuerne er indrettet efter netop deres aldersgruppe - og legetøj og spil passer til aldersgruppen.

Overgang fra en stue til en anden

I overgang fra en stue til en anden informerer en af stuens personale familien om, at barnet skal skifte stue, hvornår og på hvilken stue barnet skal starte. Hertil forsøger vi altid en varsel i så god tid som muligt i forhold til stueskift. Der vil være et overleveringsmøde hvor forældre, kendt og kommende stuepædagog deltager, og hvor der informeres om barnets trivsel og udvikling, praktiske ting, dagens gang på stuen samt forventninger fra os og fra forældre.

Børn der kommer som 3-årige fra dagplejen

Når dit barn kommer til Oasen fra dagplejen, er det et nyt hus, nye voksne og børn der skal læres at kende. Vi selvfølgelig meget opmærksomme på, og er klar til at møde jeres barn og jer forældre og lære jer at kende. Der vil være et opstartsmøde for forældre og dagplejer (hvis dagplejeren kan deltage), hvor der er mulighed for vi kan blive klædt godt på i forhold til få kendskab til jeres barn.