Baby- og børnetegn

    I Oasen bruger vi baby- og børnetegn for at fremme den sproglige udvikling hos det lille barn.  Evnen til at bruge tegn udvikles hurtigere end det verbale sprog, og barnet vil tidligere føle sig forstået, blive bedre til at kunne forstå os, og dermed udvikle evnen til at kommunikere med omverden tidligere.

    Baby- og børnetegn skal bruges i den overgang, hvor barnet forstår sproget, men ikke helt formår at udtrykke sig, og derved kan mindske frustration i dialog børn og voksne imellem. Det er ikke et nyt sprog der skal læres, men derimod et helt naturligt sprog for de mindste børn. Inden børnene lærer at tale, bruger de helt naturligt tegn og fagter, f.eks vinker de når de siger farvel, og rækker armene ud når de vil op. At benytte baby- og børnetegn betyder ikke, at sproget skal udelades, men at baby- og børnetegn hele tiden skal understøttes af det talte sprog.