Hjernen og Hjertet

I Oasen bruger vi det digitale redskab ”Hjernen og Hjertet” til bedst muligt at skabe sammenhæng, kvalitet og effektivitet i vores arbejde omkring børnenes trivsel og udvikling.  ”Hjernen og Hjertet” er med til at understøtte en lang række af de indsatser og processer, som danner grundlag for den løbende refleksion og dialog i personalegruppen, med eksterne instanser og i vores samarbejde med jer forældre. I Oasen benytter vi Hjernen og Hjertet som et redskab, der giver overblik over barnets tid og udvikling i institutionen.

Hjernen og Hjertet indeholder forskellige arbejdsredskaber:

  • Sprogtrappen som anvendes til sprogudvikling af de yngste børn.

  • Sprogvurdering af de 3 og 6-årige

  • Fokus på tidlig indsats og opmærksomhed på barnets trivsel

  • Dialogprofil, hvor barnets udvikling vurderes i forhold til de 6 læreplanstemaer, relationer, trivsel og sundhed. Dialogprofilen bruges i dialog mellem pædagog og forældre, og er med til at skabe overblik over, hvor og hvordan barnets udvikling støttes mest optimalt i overgangene mellem stuerne og i den gode overgang fra børnehave til skole.