ICDP

  ICDP betyder International Childhood Development Program og er skabt af den norske psykolog Karsten Hundeide.

  ICDP bygger på at vi bliver til i samspil med andre – vi kan først skabe os selv ved at blive skabt – og det vil sige, at blive mødt og anerkendt af andre. Børn lever op til vores forventninger, både de negative og positive, så den voksne må være ansvarlig for relationen ved at vise omsorg for barnet og være anerkendende og støttende. Det gør vi ved at acceptere, at børnene er forskellige og har ret til at blive behandlet forskelligt. Derfor har børn brug for et godt samspil med voksne for at udvikle sig til sunde, ressourcerige og sociale børn.

  Vi arbejder løbende med ICDP, og på vores personalemøder og stuemøder arbejder vi struktureret med en analyse og diskussion af samspils-situationer mellem barnet og den voksne. Vi giver hinanden tilbagemelding på vores arbejde og åbent sætter egen praksis i tale. Vi tager udgangspunkt i de positive oplevelser, og ud fra disse finder vi ud af hvad vi skal blive bedre til og gøre mere af.

  ICDP har 8 samspilstemaer grupperet i 3 dialoger:

  o Viser kærlige følelser.
  o Følger barnets initiativ.
  o Har en god dialog med barnet.
  o Roser barnets og giver det anerkendelse.
  (Den følelsesmæssige dialog)

  o Hjælpe barnet med at fokusere dets opmærksomhed.
  o Formidler mening med entusiasme i forhold til barnets oplevelser.
  o Udvider og beriger barnets oplevelser med sammenligninger, forklaringer og historier.
  (Den meningsskabende og udvidende dialog)

  o Regulerer barnets handlinger. Sætter grænser for hvad der er tilladt på en positiv måde ved at udpege alternativer.
  (Den regulerende og grænsesættende dialog)