Læreplaner

  Den pædagogiske læreplan udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Læreplanen er et levende dokument, som kort beskriver vores pædagogiske over­vejelser og refleksioner med eksempler, der er retningsgivende for det daglige pædagogiske arbejde.

  Det pædagogiske grundlag indeholder følgende:

  • Vores barnesyn
  • Dannelse og børneperspektiv
  • Leg
  • Læring
  • Børnefælleskaber
  • Pædagogisk læringsmiljø
  • Samarbejde med forældre om børns læring
  • Børn i udsatte positioner
  • Overgange i Oasen
  • Arbejde med fysiske, psykiske og æstetiske miljø
  • Sammenhæng til børnehaveklassen
  • Inddragelse af lokalsamfundet  I Oasen har vi valgt at arbejde med læreplanstemaerne på vores teammøder. Her planlægger vi den næste kvartals aktiviteter med ”læreplans-brillerne” på.

  Vi sætter os  mål for perioden. Målene kan variere meget fra stue til stue, alt efter alder, udviklingstrin og hvad man er optaget af på de forskellige stuer. Ved hvert teammøde laver vi en skriftlig evaluering på perioden: Hvad gik godt, hvad viste sig at være en stor udfordring, og hvad har vi lært, som vi kan tage med os i det videre arbejde med børnegruppen.