Læreplaner

  Vi har disse 6 forskellige læreplansområder, som alle er en integreret del af vores pædagogiske arbejde:
  Sprog
  Sociale kompetencer
  Natur og naturfænomener
  Alsidig personlig udvikling
  Krop og bevægelse
  Kulturelle udtryksformer og værdier

  I Oasen har vi valgt at arbejde med læreplanerne på vores teammøder, som vi har en gang i måneden. Her planlægger vi den næste måneds aktiviteter med ”læreplans-brillerne” på. Det betyder, at vi hver måned kommer omkring alle 6 læreplansområder, hvilket dokumenteres på læreplansblomsten, der hænger på alle stuer. 

  Vi sætter os nogle mål for perioden. Målene kan variere meget fra stue til stue, alt efter alder, udviklingstrin og hvad man er optaget af på de forskellige stuer. Ved hvert teammøde laver vi en skriftlig evaluering på perioden: Hvad gik godt, hvad viste sig at være en stor udfordring, og hvad har vi lært, som vi kan tage med os i det videre arbejde med børnegruppen.