Læring i Dagtilbud

    Der fokuseres i disse år meget på læring i dagtilbud. Mere og mere forskning peger på, at dagtilbud af høj kvalitet giver børnene bedre forudsætninger for at mestre livet – særligt for de børn, der har de vanskeligste forudsætninger. Dagtilbud af høj kvalitet har et tydeligt fokus på læring i den pædagogiske praksis og gode læringsmiljøer for børnene.

    Forskningen peger på, at de voksne spiller en meget stor rolle for, hvad børnene lærer, og hvordan deres indstilling til læring er. Derfor styrker vi vores faglige fokus på læring, hvad børnene lærer og hvordan de lærer, som har stor betydning for børnenes senere skolegang og livsmuligheder.