Oasen

  Oasen er en skøn aldersintegreret institution med omkring 100 børn, 30 vuggestuebørn og ca. 70 børnehavebørn, alle fordelt på 5 grupper. I Oasen har vi en åben, hyggelig, glad og smilende atmosfære, og vi betragter Oasen som familien og nærmiljøets institution.

  Oasens børn er sammen med anerkendende og nærværende voksne. Det kan ses ved, at vi i dialogen møder børnene ligeværdigt og anskuer verden ud fra barnets perspektiv.

  Vores børn kan i tillid til de voksne trygt udfolde sig og være sig selv. Vi er autentiske voksne, som er tydelige og oprigtige i mødet med børnene, og vi giver børnene overskuelighed ved at prioritere genkendelighed og stabilitet. At alle vores børn skal føle sig som en vigtig del af fællesskabet, har vores særlige interesse, ligesom vi er optaget af vigtigheden af legens betydning og barndommens værdi.

  I Oasen møder I kvalificerede voksne og levende læringsmiljøer. Vi arbejder i læringsrul, hvor børnene gruppevis roterer imellem alle medarbejderne på stuen for, at give størst mulighed for nærvær og optimale rammer for børnenes relationer, læring, dannelse og udvikling.

  Oasen er kendt for:

  -  Vores særlige ude liv og naturglæde
  -  Dyrke børnenes bevægelsesglæde
  -  Passion for sund og appetitvækkende