Sprog i Oasen

  Sproget har stor betydning for barnets personlige og sociale udvikling og er et vigtigt kommunikationsredskab i barnets kontakt med omverdenen. En målrettet og tidlig indsats for at stimulere den sproglige udvikling hos børnene, er derfor en stor del af Sneglehusets pædagogiske indsats.

  Vi anvender forskellige redskaber i vores sprogarbejde, så som:

  Sprogtrappen:

  Sprogtrappen anvendes til tidlig forebyggelse af sproglige vanskeligheder. Sprogtrappen kan anvendes i alderen fra 0 til cirka 3,6 år. Sprogtrappen sikrer systematisk dokumentation af tidlig sprogudvikling. Desuden sikrer det, at vi i personalegruppen har en klar fælles forståelse for, hvad der kan forventes af et barns sproglige niveau på de forskellige alderstrin.

  Sprogvurdering:

  Sprogvurdering er obligatorisk og noget alle 3 årige skal testes i. Materialet har til hensigt at synliggøre det enkelte barns sproglige ressourcer og vanskeligheder, for på baggrund heraf at kunne iværksætte målrettede og systematiske pædagogiske indsatser. Sprogvurderingen kan ligeledes anvendes som afsæt for forældresamtaler, hvor i som forældre inddrages i forhold til sprogstimulering i hjemmet og i dagtilbuddet/skolen.

  Hit med lyden

  Vi tager udgangspunkt i et spændende materiale, som hurtigt vækker børnenes interesse og engagement.  Børnene vil få færdigheder og viden som støtter deres sproglige udvikling i daginstitutionen og som de senere kan bruge, når de skal i gang med læse- og skriveindlæring i skolen.

  Vi laver forskellige aktiviteter knyttet til Hit med lyden f.eks. legeskriver, farvelægger tegninger af dyrene, synger, digter historier, spiller spil. Kroppen er også i gang når børnene f.eks. hopper hen på deres eget dyr eller hopper på de bogstaver der hører til deres navn på Hit med lyden tæppet. Der er en app tilknyttet materialet som I kan bruge. Den hedder Hit med lyden og er gratis. Her kan I sammen med jeres barn høre sange, dyrenes lyd og spille spil.