Værdier

  I Oasen har vi en åben, glad og smilende atmosfære. Vi bestræber os på at være fleksible i alle henseender. Vi betragter Oasen som familiens og nærmiljøets institution.

  Værdier for et godt børneliv i Oasen:
  · Børnene bliver mødt af værdsættende og anerkendende voksne.
  · Børnene oplever sammenhænge mellem familieliv og institutionsliv.
  · Vi prioriterer børns venskaber og hjælper dem på vej til etablering af nye venskaber.
  · Vi vægter legen og skaber rum for leg.
  · Hvert enkelt barn er værdifuldt og unikt og understøttes i egen udvikling.
  · Vi vil skabe en VI-følelse, så barnet oplever, at det er positivt og forpligtende at indgå i et fællesskab.


  Målsætning:
  · Alle børn knytter nære relationer til mindst en voksen
  · Vi får givet børnene bevægelsesglæde.
  · Vi prioriterer læreplanerne som udgangspunkt for vores arbejde.
  · Vi vil opprioritere udeliv og natur.