Mere om Oasen

Se her vores grupper og læs hvordan vi byder jer velkommen

I Oasen er vi opdelt i 5 grupper.

 

 • Smølferne (vuggestue 0-3 år)
 • Minimoyserne (vuggestue 0-3 år)
 • Troldene (børnehave 2,5-4,5 år)
 • Skovnisserne (børnehave 2,5-4,5 år)
 • Giganterne (børnehave 4-6 år)

Dagen igennem deler vi os op i endnu mindre grupper. Det giver os de bedste muligheder for, at være helt tæt på og i nærvær sammen med børnene.  I de små grupper kan vi være fordybet sammen i aktiviteter. 

Her kan du læse mere om:

 • Velkommen til Oasen i vuggestuen

  Velkommen til - vi glæder os til at lære jer at kende

  Når jeres lille barn skal starte ved os, er det vores vigtigst opgave at skabe relation til jeres barn. Det er vores opgave, at jeres barn få en god og tryg tilknytning til os. Vi ved, at det kræver tid og nærvær, og det har vi. Tiden i den første indkøring sammen med jer og jeres barn, bruger for på at finde ud af hvad jeres barn er optaget af, hvordan jeres barn bedst falder i søvn, hvad det foretrækker at spise og hvordan jeres barn reagerer på berøring, lugte og lyde. 

  De almindelig hverdagssituationer som at skifte ble, give mad, sove og trøste rummer særlige muligheder for at få kendskab til jeres barn og til at opbygge relation. Disse situationer er nemlig nærvær og omsorg, det vi skal give jeres barn. 

  Vi arbejder ud fra dette i indkøring:

  • Den samme voksen tager imod jeres barn
  • Vi laver en plan for, hvem der er sammen med jeres barn i indkøring
  • Hvad skal være den genkendelig ting i indkøring eks. bamse
  • Hvor mange timer er jeres barn hos os de første dage?

  I forældre skal føle jer trygge ved at overlade jeres børn til os. I er derfor altid velkommen til at ringe og høre, hvordan det går - også selvom I lige er gået ud af døren. 

 • Velkommen til Oasen i børnehaven

  Velkommen til - vi glæder os til at lære jer at kende

  Når jeres  barn skal starte ved os, er det vores vigtigst opgave at skabe relation til jeres barn. Det er vores opgave, at jeres barn få en god og tryg tilknytning til os. Vi ved, at det kræver tid og nærvær, og det har vi.

  Vi vil bruge tid på at finde ud af, hvordan jeres barn kan lide at lege, hverdagssituationer som bleskift, omklædning, sove-hvilesituationer, trøstesituationer rummer et særligt møde for at skabe relation mellem os og jeres barn. Disse situationer er præget af nærvær og omsorg, og er med til at udvikle relationer. 

  Det er vigtigt, at jeres barn bliver en del af fælleskabet i den nye gruppe. Vi vil være vejviser for, hvordan jeres barn kan deltage i en lege eller ved at skabe andre muligheder for deltagelse i aktiviteter. 

  Vi arbejder ud fra dette i indkøring: 

  • Den samme voksen tager imod jeres barn
  • Vi laver en plan for, hvem der er sammen med jeres barn i indkøring
  • Hvad skal være den genkendelig ting i indkøring eks. bamse
  • Hvor mange timer er jeres barn hos os de første dage?

  I forældre skal føle jer trygge ved at overlade jeres børn til os. I er derfor altid velkommen til at ringe og høre, hvordan det går - også selvom I lige er gået ud af døren. 

 • En dag hos os

  6.15-7.15

  I de fleste måneder åbner vi ude i børnehaven. Her  møder du Ulla, som hver morgen er klar med den hyggeligste stemning med lys, havregrød og Ullas særlige dug på bordet. 

  I vuggestuen byder pædagogerne på morgenmad ved Minimoyserne. Her vægter vi en stille og hyggelig morgen med mulighed for at starte dagen godt op med små aktiviteter. 

  7.30-9.00

  Børn og voksne fordeler sig i egen grupper, hvor lege og læringsaktivitet starter. 

  8.30-9.00

  Vi spiser formiddagsmad frugt og brød. Her holder vi evt. en lille samling, i vuggestuen med små sange og i børnehaven en snak om dagens aktiviteter.

  9.00-10.30/11.00

  Her har vi fokus på fordybelse og nærvær. Vi inddeler børnene i mindre grupper. Det kan være vi skal på tur, udfordre sig selv  i motorikrummet, rollelege ude som inde eller lave kreative aktiviteter. 

  10.30/11.00

  Børnene hjælper med at dække bord og gør klar til at vi kan spise den dejlige mad Louise og Hanne laver til os. Frokosten er en fantastisk stund, hvor børnene har mulighed for at øve at øse mad op, hælde vand op, sende maden videre, vente på tur samt smage på nyt mad. Vi har snakke om, hvad det er vi spiser og hvor det kommer fra. 

  11.00-12.00

  Det er tid til middagslur for vuggestuebørn og de børn i børnehaven der har brug for det. I vuggestuen puttes børnene i barnevogne/krybber og i børnehaven sover børnene ude i soveposer tæt på os voksne.

  12.00-13.30

  I børnehaven leger vi, har små aktiviteter og bruger kræfter på vores skønne legeplads.

  13.30-14.00

  Vi spiser eftermiddagsmad.

  14.00-lukketid

  Når vi har spist, er vi klar til eftermiddagens aktiviteter. Oftest er vi ude, i vuggestuen er de mindste inde.

  Vi slutter af på tværs af grupperne, børnehaven ved Troldene og i vuggestuen ved Minimoyserne. 

 • Overgange i Oasen

  Som barn i Oasen er der overgange. Vi har overgange fra vores vuggestuedel til børnehaven. Vi har overgange, når børn kommer fra dagpleje, og første gang skal i institution, og vi har igen en overgang til vores gruppe med de ældste børn. Vi har derfor et naturligt fokus på kvaliteten i disse overgange.

  For os er en tryg indkøring og tilknytning fundamental i vores pædagogiske arbejde. Så når jeres barn starter, er vores vigtigste opgave at skabe en relation, hvor barnet kan få en tryg tilknytning til os. Vi ved, det kræver tid og kontinuitet i kontakten mellem os og barnet. Vi har en afgørende opgave med vores engagement, opmærksomhed, nærvær og nysgerrighed for, at jeres barn trygt kan knytte sig til os.

  Vi vil bruge tid på at finde ud af, hvordan jeres barn kan lide at falde i søvn, foretrækker at spise samt reagerer på berøring, lugte og lyde. Hverdagssituationer som bleskift, omklædning, sove-/hvilesituationer, trøstesituationer m.m., rummer et særligt potentiale for interaktioner mellem os og jeres barn.

  Disse situationer er præget af nærvær og omsorg og med til at udvikle relationer præget af tryg tilknytning. Vi er optaget af hvad barnet retter sin opmærksomhed mod. Vi ser tingene fra barnets perspektiv og respondere på barnets interesse og behov. Alt dette for at vi kan udvikle en relation til jeres barn, og som er med til at bane vejen ind i børnefælleskabet.

 • Fødselsdage

  Hip hurra du har fødselsdag!
  Det betyder noget at have fødselsdag, og derfor vil vi gerne være med til at fejre, når dette sker.
  I Oasen er det vigtigt for os, at skabe gode og hyggelige fødselsdagstraditioner med et stort fokus på glæden ved at fejre det sammen i fællesskab. Vi holder gerne din fødselsdag i institutionen, og når du kommer i gruppen med de ældste børnehavebørn (Giganterne) kommer vi også gerne hjem til dig.
  Derfor har alle stuer deres helt egen fødselsdagskuffert, der tages frem når der skal fejres en fødselsdag. Kufferten er fuld af sjove fælleslege og sange, fødselsdagskrone, flag, og andre ting der alt sammen er med til at skabe en dejlig ramme for fødselsdagen. Fødselsdagsbarnet er selv med til at vælge fra kufferten, det der skal bruges på egen fødselsdag.
  Vores fokus til fødselsdagen er på fejringen med udgangspunkt i de aktiviteter fra kufferten. Det er helt ok, hvis du/I ikke deltager til fødselsdagen. Vi nyder at fejre børnenes fødselsdage sammen i gruppen
  Når dit barn har fødselsdag har vi altid en lille gave, børnene skal derfor ikke selv medbringe gaver til hinanden.
  Vi opfordrer til, at billeder fra fødselsdage og andre sociale arrangementer ikke lægges på Facebook eller andre sociale medier.

 • Traditioner i Oasen

  I Oasen holder vi af traditioner. Det giver os fælles oplevelser og en følelse af genklang og glæde ved børnene. "Det her genkender jeg, det har jeg prøvet før". 

  Her er nogen af vores traditioner: 

  • I januar fejre vi Oasens fødselsdag
  • Vi holder fastelavn og slår katten af tønden
  • Vores forældre hjælper os på vores legepladsdag i maj/juni
  • Vi har vores madmodsløb i august. 
  • I aug/sept. fordyber vi os i høst og holder høstfest
  • I december inviterer vi forældre til julehygge og alle børn går lucia